انجمن های خودرو
تصويب ممنوعيت از رده خارج کردن خودروهاي تاريخي - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های خودرو (http://forum.pedal.ir)
+-- انجمن: متفرقه (http://forum.pedal.ir/Forum-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- انجمن: خودروهای کلاسیک (http://forum.pedal.ir/Forum-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9)
+--- موضوع: تصويب ممنوعيت از رده خارج کردن خودروهاي تاريخي (/Thread-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A)تصويب ممنوعيت از رده خارج کردن خودروهاي تاريخي - asd.mohammad - 2010-05-21

بر گرفته شده از سایت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
http://taciran.com/index.asp
با تصويب آيين نامه صيانت از خودروهاي تاريخي (کلاسيک) در جلسه هفته گذشته29/1/1389 هيات دولت، اسقاط و از رده خارج کردن اتومبيل هاي تاريخي (کلاسيک) ممنوع شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران ، علي اصغر پرهيزکار، مديرعامل کانون جهانگردي و اتومبيلراني، با اعلام اين خبر گفت: به دنبال پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، مبني بر حفظ و صيانت از خودروهاي تاريخي (کلاسيک)، آيين نامه اي توسط کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي و فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني (کميته کلاسيک) تدوين شد و به تصويب هيات دولت رسيد.

وي افزود: همچنين از تاريخ ابلاغ اين مصوبه اسقاط و از رده خارج کردن کليه خودروهاي تاريخي (کلاسيک) که به تشخيص کميته پيش بيني شده در اين آيين نامه پلاک و سند تاريخي دريافت کنند ممنوع شد.

مديرعامل کانون جهانگردي و اتومبيلراني با اشاره به تشکيل کارگروهي تخصصي در اين رابطه اظهار داشت: بر اساس ماده 2 آيين نامه فوق، به منظور شناسايي مصاديق خودروهاي تاريخي و اتخاذ تدابير هماهنگ براي حفظ و صيانت از آنها کارگروهي متشکل از نمايندگان سازمان ميراث ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، سازمان حفاظت از محيط زيست و سازمان تربيت بدني، (کميته کلاسيک فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني ) و کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي شود.

همچنین در این رابطه مهندس احمد قلعه بانی ، رئیس فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه مذکور را که نتیجه سه سال پیگیری مستمرکمیته کلاسیک این فدراسیون و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است موفقیت چشمگیر و استفاده بهینه و مثبت از توانایی ها و مزایای نسبی کانون و فدراسیون دانست.


RE: تصويب ممنوعيت از رده خارج کردن خودروهاي تاريخي - navid-er - 2012-12-08

آیا به اجرا در امده چند درصد موفق بوده