انجمن های خودرو
آیین نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی ابلاغ شد - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های خودرو (http://forum.pedal.ir)
+-- انجمن: متفرقه (http://forum.pedal.ir/Forum-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- انجمن: خودروهای کلاسیک (http://forum.pedal.ir/Forum-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9)
+--- موضوع: آیین نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی ابلاغ شد (/Thread-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF)آیین نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی ابلاغ شد - asd.mohammad - 2010-05-21

بر گرفته شده از سایت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
http://taciran.com/index.asp
طی حکمی آیین نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی ( کلاسیک ) از سوی محمدرضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ابلاغ شد .
به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ، هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/1/1389 بنا به پيشنهاد شماره 1478-1/882 مورخ 9/12/1388 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آئين‌نامه شناسايي و صيانت از خودروهاي تاريخي (كلاسيك) موافقت نمود .


بنابر این گزارش متن کامل این آیین‌نامه شناسايي و صيانت از خودروهاي تاريخي(كلاسيك) به شرح ذیل است .


ماده1-خودروهاي تاريخي به خودروهايي اطلاق مي‌شود كه ضمن حفظ اصالت(كالبدي) از سلامت فني كامل برخوردار باشد. انواع خودروهاي تاريخي به شرح زير است :


الف_خودروهاي نفيس: خودروهايي كه بيش از پنجاه سال از توليد آن گذشته باشد .


ب_خودروهاي قديمي: خودروهايي كه بيش از بيست و پنج‌سال از توليد آن گذشته باشد و از لحاظ طراحي و مهندسي ساخت و يا كاربردي بي‌نظير باشد .


ج_خودروهاي ويژه: خودروهايي كه داراي بعد فرهنگي باشد .


ماده 2-كارگروهي با حضور نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري (رئيس)، حفاظت محيط‌ زيست، تربيت‌بدني(كميته كلاسيك فدراسيون موتور سواري و اتومبيلراني)، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران(معاونت راهنمايي و رانندگي)، كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنايع و معادن به منظور شناسايي مصاديق خودروهاي تاريخي و اتخاذ تدابير هماهنگ براي حفظ و صيانت از آن‌ها تشكيل مي‌شود. دبيرخانه كارگروه مذكور در كانون يادشده مستقر مي‌شود .


ماده 3-وظايف كارگروه موضوع ماده (2) به شرح زير است :


الف_شناسايي، تشخيص، دسته‌بندي و معرفي خودروهاي موضوع ماده (1) به مراكز مرتبط براي حفظ آن‌ها با رعايت حفظ سرمايه‌ مجموعه‌داران .


ب_تهيه ليست و معرفي خودروهاي موضوع ماده (1) براي صدور شناسنامه و پلاك توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ابلاغ آن از طريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري .


ج_تعيين مقدار كيلومتر تردد سالانه و ثبت در شناسنامه تاريخي خودرو .


د_تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم و ارايه آن به مراجع ذي‌ربط قانوني در صورت لزوم .


ماده 4-نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي خودروهاي تاريخي شناسنامه تاريخي و پلاك خاصي را طراحي و مجوز تردد آن را صادر نمايد .


ماده 5-صدور شناسنامه تاريخي و نصب پلاك تردد مشروط به اخذ معاينه فني خودرو مي‌باشد .
ماده 6-معاينه فني خودروهاي تاريخي بايد متناسب با ضوابط فني زمان توليد آن انجام گيرد .


ماده 7-دستگاه‌هاي متولي از رده خارج كردن خودروها موظفند نظر كارگروه موضوع ماده (2) را در از رده خارج كردن خودروها اخذ نمايند.


RE: آیین نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی ابلاغ شد - navid-er - 2012-12-08

ماده6 توجه کنید یعنی چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟